Filters - Winix Europe

Filter R -

Tương thích với các mẫu máy lọc không khí Winix: Winix Zero N

€49,00

Lọc True-HEPA, thu được tới 99,97% hạt, nhỏ tới 0,3 micron.

4 gói bộ lọc Carbon dùng một lần; giảm mùi hôi và bẫy các hạt lớn.

Bộ lọc thay thế Winix chính hãng một năm. Để có hiệu suất tối ưu, nên thay đổi Bộ lọc True HEPA cứ sau 12 tháng một lần và Bộ lọc Carbon cứ sau 3 tháng.

  • Bộ lọc 4 tấm carbon
  • 1 bộ lọc HEPA thật